Druhá vědecká konference COHA a valná hromada COHA

12.12.2010 19:50

 

 


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Středisko orální historie SOHI při Katedře historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Českou asociací orální historie, o. s. COHA a Centrem orální historie COH Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. si Vás dovoluje pozvat na druhou vědeckou konferenci COHAvalnou hromadu COHA. Téma konference:

 

Říká se…

aneb Teoretické, metodologické a didaktické aspekty orální historie

 

Konference se bude konat ve dnech 17. a 18. března 2011 (čtvrtek, pátek) v areálu univerzitního školicího centra ZČU na zámku Nečtiny nedaleko Plzně

Vizte https://www.ops.zcu.cz/suz/nectinysuz.html.

Bude zaměřena na teoreticko-metodologické poznatky, prezentaci výsledků realizovaných projektů a zejména na uplatnění orální historie ve školní praxi.

Součástí konference bude zasedání valné hromady COHA, které se uskuteční 16. března v 18:00.

Všichni účastníci, nejen členové COHA, se mohou na místo dostavit již ve středu 16. března a zůstat až do sobotního dopoledne 19. března. Pro zájemce bude na sobotu připraven dopolední program.          

Organizátoři počítají s vydáním recenzovaného sborníku příspěvků z průběhu konference. Uzávěrka pro odeslání přihlášek s abstrakty příspěvků je stanovena na 14. 2. 2011, vzhledem k očekávanému zájmu je však vhodné zaslat přihlášku co nejdříve. Rozhodnutí o přijetí příspěvků a podrobnější informace Vám budou zaslány do konce února 2011. Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Odevzdání úplného textu Vašich článků bude vyžadováno v době konání konference.

Ubytování a stravování účastníků je zajištěno přímo v komplexu univerzitního zámku. Pokoje jsou pro více osob. Cena za lůžko je 210,- Kč, cena oběda 80,- Kč, cena večeře 80,- Kč, cena snídaně 38,- Kč.) Platit se bude na místě. Doprava z Plzně je možná autobusem (https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/, viz též příloha 2).

Případné problémy s dopravou z Plzně budou řešeny individuálně po domluvě
s pořadateli. Kapacita zámku je omezena, proto neváhejte se svými přihláškami.

Za organizátory se na Vás a Vaše příspěvky těší

 

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph. D.

 

Katedra historie FPE Západočeské univerzity        Department of History
v Plzni                                                                                   Faculty of Education, University of West Bohemia
Veleslavínova 42                                                                   in Pilsen
306 19 Plzeň                                                                         Veleslavínova 42, Pilsen 306 19

e-mail: moravkov@khi.zcu.cz
tel. +420377636603
mobil +420777207171

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Vladimira Janovcova