Odkazy

KATEDRA HISTORIE FPE ZČU

https://www.khi.zcu.cz

MEZINÁRODNÍ ORÁLNĚ HISTORICKÁ ASOCIACE

https://www.iohanet.org

CENTRUM ORÁLNÍ HISTORIE - ÚSTAV PRO SOUDOBÉ DĚJINY AV ČR

https://www.coh.usd.cas.cz

ČESKÁ ASOCIACE ORÁLNÍ HISTORIE

https://www.oralhistory.cz

Vyhledávání

© 2012 Vladimira Janovcova