PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

Vedoucí střediska:

email: moravkov@khi.zcu.cz

tel. (+420) 377 636 603

mobil: (+420) 777 207 171

Kvalifikace:
1979-1984 – Pedagogická fakulta Plzeň, obor český jazyk - dějepis
1984-1985 – rigorózní studium zakončené státní rigorózní zkouškou na Pedagogické fakultě Plzeň
2007 – dokončeno doktorandské studium na Filozofické fakultě Západočeské univerzity, obor Teorie a dějiny vědy a techniky

Odborné zaměření:
  -historiografie
  -filosofie a metodologie historické vědy 
  -dějiny novověku  
  -regionální dějiny
  -didaktika dějin

Vyhledávání

© 2012 Vladimira Janovcova